Zoznam NKM v Európskej únii

Belgicko
Bulharsko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Chorvátsko
Írsko
Island
Lichtenštajnsko
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
Taliansko
Veľká Británia