Európske referenčné siete

Európske referenčné siete sú virtuálne siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z celej Európy. Ich cieľom je uľahčiť diskusiu o komplexných alebo zriedkavých ochoreniach  a  poruchách, ktoré si vyžadujú vysokošpecializovanú liečbu a sústredenie poznatkov a zdrojov.

Prvých 24 európskych referenčných sietí začalo fungovať v roku 2017 a je do nich zapojených viac než 900 vysokošpecializovaných zdravotníckych pracovísk z viac než 300 nemocníc v 26 členských štátoch.

Viac informácii nájdete na internetovej stránke:

https://health.ec.europa.eu/european-reference-networks_sk

Publikované: 6. marca 2023
Naposledy upravené: 6. marca 2023