Prvky lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu vystaveného v SR

Každý lekársky predpis/lekársky poukaz musí obsahovať:

na lícnej strane

 • nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo
 • kód lekára
 • kód zdravotnej poisťovne
 • priezvisko a meno pacienta
 • rodné číslo pacienta
 • bydlisko pacienta
 • kód diagnózy podľa MKCH 10 SK
 • kód lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny
 • názov liečiva (môže byť doplnený aj firemný názov lieku), liekovú formu, silu lieku, obsah dávky / názov zdravotníckej pomôcky/ názov dietetickej potraviny
 • počet balení
 • dávkovanie, časový režim užívania a spôsob podania
 • dátum vystavenia receptu
 • pečiatku lekára
 • podpis lekára
 • informáciu „Hradí pacient” v prípade úhrady pacientom

na rube receptu

 • ak je liečivo preskripčne obmedzené v poznámke text: „na odporúčanie odborného lekára
 • Neodkladná zdravotná starostlivosť v prípade že ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť
 • „Nezmluvný lekár” v prípade že lekár nie je zmluvným poskytovateľom
 • Na predpis humánneho lieku s obsahom omamnej a psychotropnej látky II. skupiny sa používa osobitné tlačivo.
Publikované: 23. februára 2021
Naposledy upravené: 25. mája 2021